Automatski odbijene fakture na portalu SEF-u

Na portalu eFaktura.gov.rs tj SEF-u puštena u rad skripta koja vrši automatsko odbijanje svih faktura
2308-automatsko-odbijanje-e-faktura

Na portalu eFaktura.gov.rs tj SEF-u puštena u rad skripta koja vrši automatsko odbijanje svih faktura na portalu čiji status nije regulisan od strane kupaca u roku od 20 dana od dana slanja.

Ako kupac fakturu nije ni odbio ni prihvatio, posle 20 dana faktura će preći u status „odbijena“.

Automatski odbijene fakture mogu se naknadno prihvatiti od strane kupaca.

Ukoliko je faktura ispravna i dokumentuje promet koji je izvršen, automatsko odbijanje od strane portala eFakture nije razlog da prodavac fakturu stornira i izdaje novu fakture, već je potrebno da kupci fakture naknadno odobre. Dovoljno je da, u okviru konkretne fakture kliknu na dugme Prihvati.

Ukoliko imate fakturu sa statusom „odbijena“, možete klikom na ikonicu sata otvoriti istoriju statusa ove fakture. Ovde možete videti da li je faktura odbijena automatski od strane portala, ili akcijom vašeg kupca, kao i datum i vreme odbijanja fakture.

Ivan Nikolić

Ivan Nikolić

Diplomirani ekonomista

Facebook
Twitter
LinkedIn