Kada se izdaju eFakture

Sistem eFaktura počeo sa radom 01.05.2022. godine. III faza je izdavanje faktura unutar privatnog sektora od 01.01.2023
eFaktura

Sistem eFaktura počeo sa radom 01.05.2022. godine. III faza je izdavanje faktura unutar privatnog sektora od 01.01.2023

Da bi informacije bile potpune, u tabeli dodajemo i obavezu prikazivanja podataka u elektronskoj evidenciji obračuna PDV-a (EEO PDV), koja će takođe funkcionisati u okviru SEF-a.

SlučajDa li se izdaje eFaktura?Da li se radi EEO PDV?
Firma u PDV-u izdaje račun firmi u PDV-udane
Firma u PDV-u izdaje račun firmi van PDV-a, koja nije dobrovoljni korisnik SEF-a; promet je oporeziv PDV-omneda
Firma u PDV-u izdaje račun firmi van PDV-a, koja je dobrovoljni korisnik SEF-a; promet je oporeziv PDV-omdane
Firma u PDV-u izdaje račun firmi van PDV-a, koja nije dobrovoljni korisnik SEF-a; promet nije oporeziv PDV-omnene
Firma u PDV-u izdaje račun subjektu javnog sektoradane
Firma u PDV-u izdaje račun stranoj firmi; promet nije predmet PDV-anene
Firma u PDV-u izdaje račun stranoj firmi; promet je predmet PDV-aneda
Firma u PDV-u radi interni obračun PDV-a na primljen računneda
Firma u PDV-u izdaje račun na fiskalnoj kasinene
Ivan Nikolić

Ivan Nikolić

Diplomirani ekonomista

Facebook
Twitter
LinkedIn