Pravne Usluge

U sklopu svoji usluga nudimo i adekvatno pružanje svih vrsta pravnih usluga vezanih za Vaše poslovanje, unapredjenje ili zaštitu istog.

U saradnji sa uspešnim Advokatskim timom koji svoju delatnu aktivnost bazira na privrednom i radnom pravu,  uspešnom zastupanju privrednih društava u svim vrstama postupaka, kako sudskim tako i vansudskim, upravnim i svim vrstama postupaka pred državnim i drugim organima, kao i pred Agencijom za Privredne Registre, u sklopu svoji usluga nudimo i adekvatno pružanje svih vrsta pravnih usluga vezanih za Vaše poslovanje, unapredjenje ili zaštitu istog.