Računovodstvo
Knjigovodstvo

Spremni smo da svoje usluge u ovoj oblasti prilagodimo svakom klijentu pojedinačno, u skladu sa delatnošću, načinu i obimu poslovanja.

Usluge računovodstva i knjigovodstva pružamo u skladu sa važećim državnim i međunarodnim standardima i propisima, a u duhu osnovnog postulata svoje struke – savesno, stručno, odgovorno i precizno.

  • Vođenje poslovnih knjiga : glavne knjige i pomoćne knjige, dnevnik,
  • Vođenje analitičkog knjigovodstva: kupci, dobavljači, osnovna sredstva, roba, proizvodnja, materija, gotovi proizvodi,
  • Kalkulacije maloprodajnih i veleprodajnih cena, vođenje KEP knjige,
  • Vođenje PDV evidencije, obračun PDV-a, izrada poreske prijave za PDV,
  • Vođenje deviznog poslovanja,
  • Izrada završnog računa: bilans stanja, bilans uspeha, statistički aneks, poreski bilans i poreska prijava poreza na dobit, odnosno dohodak građana.
  • Platni promet (bezgotovinski platni promet I platni promet sa inostranstvom),
  • Poreska uprava (elektronska predaja poreske prijave, ucešćenje u poreskom postupku, preknjiženje, povraćaj poreza i td…)