Osnivanje i
Registracija firme

Vodimo Vas kroz postupak osnivanja uz set standardnih ili pak dodatnih usluga.

Osnivanje privrednog društva ili preduzetničke radnje uz adekvatnu pomoć, prave informacije, rešavanje svake Vaše dileme i pružanje potpuno obrazloženih odgovara na sva pitanja može se sprovesti bez ikakvih komplikacija i bez nepotrebnog odugovlačenja.

Sveobuhvatno savetovanje tokom celog postupka:

  • Izbor pravne forme kroz davanje odgovora na pitanja da li je konkretnom slučaju povoljnije osnovati radnju ili privredno društvo,
  • Izrada dokumentacije za registraciju (osnivački akti za privredna društva, odluka o imenovanju i ovlašćenju direktora, OP obrazac, registraciona prijava, potrebne uplatnice za APR),
  • Definisanje pretežne delatnosti kod preduzetnika, a kod privrednih društava i svih ostalih delatnosti,
  • Informacije o fiksnim troškovima poslovanja (porez na dohodak ili dobit, obavezni socijalni doprinosi osnivača I direktora, porezi i doprinosi za zaposlene radnike),
  •  Upućivanje u PDV,
  • Posedovanje fiskalne kase (ko mora imati fiskalnu kasu a ko ne),
  • Savetovanje o zapošljavanju (trenutnim olakšicama, programima za zapošljavanja I sl. )

OSTALE USLUGE