Biznis Plan

Nudimo uslugu izrade kvalitetnog biznis plana, prema Vašim zahtevima, potrebama i ciljevima.

Biznis plan je metodološka obrada poslovne ideje koja pokazuje opravdanost njene realizacije. Služi kao orijentir za poslovanje i predstavlja proveru poslovne ideje “na papiru”.

Prilikom određivanja cene ove usluge najvažniji faktor je namena ovih dokumenata tj. da li se radi o investicionom programu, 
o biznis planu za dobijanje startup kredita ili pak biznis plana za nacionalnu službu za zapošljavanje.

Naravno, cena usluge zavisi i od toga da li je potencijalni korisnik ove usluge korisnik još nekih  naših usluga.