Obračuni

Obračun zarada, vođenje kadrovskih evidencija i ostale kadrovske usluge takođe spadaju u delokrug našeg poslovanja.

Garantujemo da će biti u skladu sa svim očekivanjima i važećim propisima, uz blagovremeno i pravilno izveštavanje državnih ustanova.

  • Izrada ugovora o radu, o privremenim i povremenim poslovima, o dopunskom radu, o ugovoru o delu;
  • Prijave i odjave zaposlenih na obavezno socijalno osiguranje;
  • Overa zdravstvenih knjižica;
  • Izdavanje potvrda o visini zarade i drugih sličnih potvrda;
  • Izrada mesečnih i godišnjih obračunskih listića.