Transferne cene

Transfernom cenom smatraju se cene po kojima se prodaju proizvodi i usluge između povezanih lica , kao i davanje međusobnih kredita i zajmova.

Ono sto je bitno, da pored dostavljanja izveštaja o transfernim cenama, pravnim licima i preduzetnicima, propisano je da se transakcije sa povezanim licima posebno iskažu u Poreskom bilansu.

S obzirom da kod transakcija sa povezanim licima postoji mogućnost značajne kontrole i da se najčešće realizuju van tržišnih uslova, transferne cene se često prevode i tretiraju kao dogovorne cene. Nezavisna lica posluju po tržišnim pravilima i po cenama koje se formiraju na tržištu, dok povezana lica sama kreiraju pravila i uslove u međusobnim odnosima, odnosno one međusobno formiraju (dogovaraju) transferne cene.

Prvi korak u primeni poreskih pravila o transfernim cenama je identifikacija lica koja se za poreske potrebe smatraju povezanim.

Drugi korak, i jedan od najvažnijih je izbor metode za analizu koja se zasniva na analizi činjenica da je potrebno sagledati:

  • prirodu transakcija koje su predmet analize;
  • dostupnost i pouzdanost podataka za analizu;
  • stepen uporedivosti između transakcija obavljenih po transfernim cenama sa transakcijama koje se obavljaju sa ili između nepovezanih lica kada se ove transakcije koriste za proveru usklađenosti transfernih cena obveznika sa cenama utvrđenim po principu “van dohvata ruke”;
  • primerenost korišćenja finansijskih podataka nepovezanih lica za analizu usklađenosti transfernih cena po pojedinim vrstama transakcija koje obveznik obavlja sa povezanim licima;
  • prirodu i pouzdanost pretpostavki;

Za više informacija možete nas kontaktirati.