APR Usluge

Našim postojećim i potencijalnim klijentima obezbeđujemo popust na naknadu za pružanje ovih usluga.

U skladu sa važećim zakonskim propisima sve usluge u vezi postupaka pred Agencijom za Privredne Registre sprovodimo u saradnji sa advokatskim timom, postupajući u skladu sa zakonskim odredbama, potpuno ispravno a brzo i efikasno.

  • Registracija promena kod privrednih društava (promena poslovnog imena, zakonskog zatupnika, sedišta, pravne forme, pretežne delatnosti),
  • Registracija promena kod preduzetnika (prijava početka obavljanej delatnosti, promena naziva, poslovnog sedišta, pretežne delatnosti, upis ili promena poslovođe ovlašcenog za zastupanje, privremeni prekid obavaljanja delatnosti),
  • Promena pravne forme (preduzetnik u privredno društvo),
  • Likvidacija privrednog društva,
  • Brisanje preduzetnika.