Kako registrovati preduzetničku radnju

Ako ste doneli odluku da pokrenete sopstveni biznis, a da Vaš oblik organizovanja bude preduzetnik predstoji Vam proces koji smo Vam detaljno predstavili u ovom vodiču za registraciju

Pre nego što postanete preduzetnik, treba da znate da preduzetnik kao fizičko lice i preduzetnička radnja jedan su entitet, što znači da za vašu preduzetničku radnju postajete odgovorni celokupnom ličnom imovinom.

Prednosti preduzetničke radnje se ogledaju u lakšem upravljanju, manjim obimom „papirologije“ u odnosu na druge forme, lakšem osnivanju i gašenju radnje.

Postoje nekoliko koraka, kada je rec o registraciji preduzetnika:

 1. Poslovno ime (naziv)

Poslovno ime je ime pod kojim poslujete kao preduzetnik. Ono mora da sadrži:

 • Ime i prezime preduzetnika (dakle vaše ime i prezime, npr. Nikola Nikolić)
 • Opis pretežne delatnosti
 • Oznaku „preduzetnik“ ili „pr“

Primer poslovnog imena: Nikola Nikolić preduzetnik, frizerko-kozemeticki salon Only you, Nis

Najvažnija stvar na koju trebate obratiti pažnju kod ovog koraka je opis pretežne delatnosti. Agencija za privredne registre ima podzakonski akt u kome su pobrojane sve delatnosti koje neko pravno lice može da obavlja. Podeljeni su po oblastima i označeni šifrom i opisom delatnosti. Tamo vrlo jednostavno možete pronaći pod kojom oblasti i šifrom se nalazi ono sa čime se vi bavite.

Postoji razlika između poslovnog imena i naziva firme. Poslovno ime je identifikacija preduzetnika, odnosno vas kao pravno lice pod kojim poslujete. Naziv pravi razliku između dve firme koje se bave sličnim poslovima i identitetom vas razlikuje od drugih firmi. Važno je napomenuti da poslovno ime preduzetnika može, ali ne mora da sadrži naziv.

Vaše poslovno ime preduzetnika mora se razlikovati od drugog registrovanog ili rezervisanog poslovnog imena. Svakako ne sme da bude isto, ali nije dozvoljeno ni da bude slično. Odluku o tome šta je slično, a šta ne donosi APR.

 1. Potrebna dokumentacija
 • Fotokopija (očitana) lična kartaOpis pretežne delatnosti
 • Registraciona prijava osnivanja preduzetnika. Sa sajta APR možete da skinete formular za registraciju (formular) i popunite ga u elektronskom formatu. Tako popunjen odštampate i priložite uz potrebnu dokumentaciju. Svakako ne zaboravite da Registracionu prijavu potpišete!
 • Dokaz o uplati 1.500 dinara naknade za osnivanje.
 1. Predaja prijave

Prijavu za osnivanje preduzetničkog preduzeća moguće je napraviti na dva načina:

 • U Agenciji za privredne register (licno prisustvo buduceg vlasnika),
 • Elektronska registracija

Agencija za privredne registre je od početka 2018. godine uvela mogućnost elektronske registracije preduzetnika.

Ta nova mogućnost još više ubrzava registraciju i donekle smanjuje troškove osnivanja preduzetničke radnje. Sami možete da odlučite da li ćete prijavu za registraciju podneti elektronskim putem ili kao do sada predajem u nekoj od filijala APR-a.

Kao što smo i rekli, sva dokumenta koja ste prethodno pokupili predajete Agenciji za privredne registre. Predaju možete da izvršite na različite načine, a ovo su neki od njih:

 • neposredno u sedištu APR-a u Beogradu,
 • neposredno u nekoj od organizacionih jedinica APR,
 • neposredno u opštinama sa kojima Agencija ima zaključen sporazum ili
 • poštom, tako što ćete celokupnu potrebnu dokumentaciju poslati na adresu APR

Jako dobra stvar je što je čitav proces jedno šalterski i jednom kada predate prijavu osnivanja Agenciji za privredne registre, ona će za vas u samom postupku registracije osnivanja istovremeno pribaviti:

 • matični broj koji dodeljuje Republički zavod za statistiku
 • poreski identifikacioni broj (PIB) koji dodeljuje Poreska uprava – Centrala
 • broj osiguranika penzijsko-invalidskog osiguranja (PIO) koji izdaje RF PIO
 • broj osiguranika zdravstvenog osiguranja koji izdaje RZZO
 1. Rešenje

Onog trenutka kad APR pozitivno odluči o vašoj prijavi, doneće Rešenje kojim se prijava usvaja. Rešenje će vam biti dostavljeno na način koji ste naveli u Registracionoj prijavi.

Rešenje uglavnom bude gotovo kroz 3 do 5 dana i od momenta donošenja Rešenja počinju da teku vaša prava i obaveze kao preduzetnika. To uključuje i obavezu prijavljivanja kod nadležnog poreskog organa.

 1. Izrada pečata

Zakon (član 25. stav 3. Zakona o privrednim društvima) kaže da vam pečat nije potreban, ali se toga, nažalost, u većini slučajeva pridržavaju samo APR i Poreska uprava. Ostali sa kojima sarađujete će vam u toku saradnje tražiti.

Za izradu pecata porebna vam je kopija  Rešenja o osnivanju . Ne postoje propisi kojima je regulisan oblik, boja mastila i sadržina pečata.

Trošak izrade pečata kreće se od 1.500 do 2.200 dinara, u zavisnosti kakav mehanizam pečata želite.

 1. Ugovor sa bankom

Otvaranje računa u banci se vrši potpisivanjem Ugovora o vođenju poslovnog računa sa bankom koju izaberete. Za to će vam biti porebna sledeća dokumentacija:

 • Rešenje o osnivanju
 • OP obrazac
 • PIB
 • Pečat
 • Kopija lične karte

Po dobijanju računa u banci možete da popunite i podnesete poresku prijavu. Ova prijava se podnosi u roku od 15 dana od osnivanja firme, sa tim što se kao početni datum računa dan upisa u registar Agencije za privredne registre.

Picture of Ivan Nikolić

Ivan Nikolić

Diplomirani ekonomista

Facebook
Twitter
LinkedIn