program-ekonomskih-mera

Pitanja i komentari privrede o programu ekonomskih mera

Pitanja i komentari privrede o programu ekonomskih mera.
Odlaganje plaćanje poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje uz isplatu zarade za mart 2020. godine….

Pitanja i komentari privrede o programu ekonomskih mera Read More »