Usklađeni neoporezivi iznosi

Pregled usklađenih neoporezivih iznosa po Zakonu o porezu na dohodak građana

Usklađeni dinarski neoporezivi iznos za 2020. godinu