nacrt zakona o fiskalizaciji

Radna verzija Nacrta zakona o fiskalizaciji

Ministarstvo finansija sačinilo je radnu verziju Nacrta zakona o fiskalizaciji, a u cilju stvaranja uslova za suzbijanje sive ekonomije, efikasnije kontrole i bolje naplate poreza.

Radna verzija Nacrta zakona o fiskalizaciji Read More »