Ekonomija

Pitanja i odogvori u vezi sa e-arhiviranjem

1. Na koga se odnosi Uredba koja reguliše elektronsko arhiviranje? Sama Uredba odnosi se na stvaraoce i imaoce arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku. Konkretnije, Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti određuje da su stvaraoci pravna i fizička lica čijim radom nastaje arhivska građa i dokumentarni materijal, dok su imaoci pravna i fizička lica […]

Pitanja i odogvori u vezi sa e-arhiviranjem Read More »