Ekonomija

nadoknada štete na teret radnika

Nadoknada štete za račun firme koji nema PIB pada na radnika

Ako je fiskalni račun izdat bez PIB-a, bilo da je radnik zaboravio da naglasi da mu treba „gotovinski račun“, bilo da je trgovac zaboravio da unese PIB ili je permutovao cifre samog PIB-a, refundacija takvog fiskalnog računa je moguća ukoliko se neispravni račun odmah ispravi i izda drugi.

Nova pravila za korišćenje e-faktura od 1. jula

Novi Pravilnik o elektronskom fakturisanju, kojim se dodatno razrađuju rešenja poput načina i postupka registrovanja za pristup sistemu elektronskih faktura (SEF), stupa na snagu 1. jula. Od tog datuma izdavanje e-faktura postaje obavezno

Koje dokumente poslodavac može koristiti u elektronskoj formi?

Radnik u Srbiji elektronskim putem može da dobije samo rešenje za godišnji odmor i platni list, svi ostali dokumenti moraju da budu na papiru. Bar tako kažu inspektori, pozivajući se na Zakon o radu koji propisuje posebnu formu zaključivanja ugovora o radu, odnosno nalaže da se zaključuje u pisanom obliku