Ekonomija

IOS obrazac

Usaglašavanje potraživanja i obaveza (IOS)

Približava se period završnih računa. Jedna od pripremnih radnji je usaglašavanje potraživanja i obaveza sa dobavljačima i kupcima, kako bi se otkrile greške. Zakon propisuje da su pravna lica i preduzetnici dužni da pre sastavljanja finansijskih izveštaja usaglase međusobna potraživanja i obaveze što se dokazuje odgovarajućom ispravom.

Poreske olaksice za nove zaposlene

Poreske olakšice za kvalifikovane novozaposlene 2022.

Produžetak prelaznog režima se odnosi samo na poslodavce koji na dan 31. decembra 2020. godine imaju najviše 30 zaposlenih. Budući da ovi poslodavci stiču pravo na poreske olakšice za zaradu isplaćenu zaključno sa 31. decembrom 2025. godine, olakšice se produžavaju na dodatne tri godine

Šifre delatnosti obuhvaćene fiskalizaciojom 2022

Šifre delatnosti koje su obuhvaćene Zakonom o fiskalizaciji a ranije nisu morale da imaju fiskalnu kasu od 2022.godine

Fiskalizacija racuna je postupak u kom se podaci napravljenog računa istog trenutka dok je kupac tu na kasi preko interneta šalju do Poreske uprave, od Poreske nakon obrade stiže podatak o fiskalizaciji i račun štampamo kupcu. U ovom jednostavno objašnjenom postupku račun se na različitim delovima svog puta: verifikuje, proveri, dobije broj i propisane napred nabrojane podatke, pravi se QR kod, oblik za štampu, memorišu se podaci.