Računi u stranoj valuti

Računi izdati u stranoj valuti moraju biti iskazani iznosi i u dinarima od 01.07.2021.

Na računima izdatim u stranoj valuti moraju biti iskazani iznosi i u dinarima

Računi izdati u stranoj valuti moraju biti iskazani iznosi i u dinarima od 01.07.2021. Read More »