Od 01.07.2021. na računima izdatim u stranoj valuti moraju biti iskazani iznosi i u dinarima

Na računima izdatim u stranoj valuti moraju biti iskazani iznosi i u dinarima
Računi u stranoj valuti

Prema novom Pravilniku o PDV-u, koji se primenjuje od 01.07.2021. godine, iznosi na računu moraju biti iskazani u dinarima i kada se dobra i usluge naplaćuju u stranoj valuti.

Član 197 Pravilnika glasi:

Ako se naknada za promet dobara, odnosno usluga naplaćuje u stranoj valuti, iznos osnovice i iznos PDV, odnosno iznos naknade za pojedinačne promete dobara, odnosno usluga može biti iskazan u stranoj valuti, a podatak o ukupnom iznosu osnovice i ukupnom iznosu PDV, odnosno ukupnom iznosu naknade mora biti iskazan u dinarima.

U skladu sa tim, skrećemo pažnju svim obveznicima PDV-a da koriguju šablone svojih faktura, te da od početka jula na računima koje izdaju u devizama prikažu i iznos osnovice, PDV (ako se obračunava) i iznosa za plaćanje u dinarskoj protivvrednosti.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn