Zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Obveznici zapošljavanja osoba sa invaliditetom

Svi poslodavci u Republici Srbiji koji imaju 20 ili više lica u radnom odnosu su obveznici zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Obveznici zapošljavanja osoba sa invaliditetom Read More »