Odricanje poverioca od potraživanja

Odricanje poverioca od potraživanja prema dužniku

Zakon o obligacionim odnosima u članovima od 344. do 347. reguliše otpuštanje duga odnosno mogućnost da se poverilac odrekne svojih potraživanja prema dužniku

Odricanje poverioca od potraživanja prema dužniku Read More »