Elektronski potpisi u klaudu

Elektronski potpis u klaudu besplatno dostupan svim građanima Srbije

Svaki građanin koji ima ConsentID mobilnu aplikaciju ili kvalifikovani elektronski sertifikat za smart kartici ili USB tokenu može sam sebi besplatno da generiše elektronski potpis u klaudu

Elektronski potpis u klaudu besplatno dostupan svim građanima Srbije Read More »