nadoknada štete na teret radnika

Nadoknada štete za račun firme koji nema PIB pada na radnika

Ako je fiskalni račun izdat bez PIB-a, bilo da je radnik zaboravio da naglasi da mu treba „gotovinski račun“, bilo da je trgovac zaboravio da unese PIB ili je permutovao cifre samog PIB-a, refundacija takvog fiskalnog računa je moguća ukoliko se neispravni račun odmah ispravi i izda drugi.

Nadoknada štete za račun firme koji nema PIB pada na radnika Read More »