Od danas sva roba u maloprodaji mora biti označena mašinski čitljivom oznakom

Od 31. januara 2020. godine roba u maloprodaji mora da sadrži sve podatke u skladu sa prirodom robe, količinom, imenom proizvođača i uvoznika i zemlji porekla

Od danas sva roba u maloprodaji mora biti označena mašinski čitljivom oznakom Read More »