Od danas sva roba u maloprodaji mora biti označena mašinski čitljivom oznakom

Od 31. januara 2020. godine roba u maloprodaji mora da sadrži sve podatke u skladu sa prirodom robe, količinom, imenom proizvođača i uvoznika i zemlji porekla
qr

Odredbama člana 34. stav Zakona o trgovini („Službeni glasnik RS“, broj 52/2019 – u daljem tekstu: Zakon) propisano je da roba u maloprodaji mora da ima deklaraciju koja sadrži podatke o nazivu i vrsti robe, tipu i modelu u skladu sa prirodom robe, količini izraženoj u jedinici mere ili komadu u skladu sa svojstvima robe, poslovnom imenu proizvođača, a za robu iz uvoza poslovnom imenu uvoznika i zemlji proizvodnje.

Odredbom člana 34. stav 8. Zakona propisano je da pored navedenih podataka roba u trgovini na malo mora da bude označena mašinski čitljivom oznakom (GTIN identifikacijom, QR kodom i sl.) , s tim što je članom 73. Zakona propisano da se ova odredba primenjuje od 31. januara 2020. godine.

Globalni broj trgovinske jedinice (Global Trade Item Number – GTIN) koristi se za jedinstvenu identifikaciju trgovinskih jedinica. Sve dodatne informacije u vezi sa bar-kodom i načinom kako se on dobija mogu se dobiti na www.gs1yu.org

Sa druge strane, QR kod predstavlja matrični kod, ili dvodimenzionalni bar kod. Na sajtu www.qr-code-generator.com možete dobiti više informacija kako besplatno može kreirati sopstveni QR kod.

Ukoliko se na zalihama robe u maloprodaji nalaze i artikli koji nisu označeni mašinski čitljivom oznakom, preporučujemo da trgovac na malo sam obezbedi da ti artikli budu snabdeveni mašinski čitljivom oznakom.

Trgovcima na malo ne preporučujemo da posle 31. januara 2020. godine prodaju robu koja nije označena u skladu sa Zakonom, jer raspolažemo informacijama da će se posebno kontrolisati poštovanje navedenih odredaba Zakona.

Izvor: aktivasistem.com

Picture of Ivan Nikolić

Ivan Nikolić

Diplomirani ekonomista

Facebook
Twitter
LinkedIn