Transferne cene

Izrada studije o transfernim cenama

Transfernom cenom smatraju se cene po kojima se prodaju proizvodi i uslge između povezanih lica , zbog čega se često prevode i kao dogovorene cene.