Poreske olaksice za nove zaposlene

Poreske olakšice za kvalifikovane novozaposlene 2022.

Produžetak prelaznog režima se odnosi samo na poslodavce koji na dan 31. decembra 2020. godine imaju najviše 30 zaposlenih. Budući da ovi poslodavci stiču pravo na poreske olakšice za zaradu isplaćenu zaključno sa 31. decembrom 2025. godine, olakšice se produžavaju na dodatne tri godine

Poreske olakšice za kvalifikovane novozaposlene 2022. Read More »