Obaveze osnivača prema porezima i doprinosima

Ima nekoliko opcija kada je rec o obavezma osnivaca prema porezima i doprinosima.

Obaveze osnivača prema porezima i doprinosima Read More »