kompenzacijasrbija

Kompenzacija u domaćem platnom prometu

U domaćem prometu, termin kompenzacija najčešće se odnosi na prebijanje potraživanja i dugovanja između poslovnih partnera po osnovu međusobnih dospelih računa.