uputstvo-za-test-samostalnosti

Upustvo za primenu testa samostalnosti preduzetnika

Upustvo za primenu testa samostalnosti preduzetnika u skladu sa članom 85 stav 1 tačka 17 Zakona o porezu na dohodak građana u poreskoj kontroli možete preuzeti sa našeg sajta

Upustvo za primenu testa samostalnosti preduzetnika Read More »