Upustvo za primenu testa samostalnosti preduzetnika

Upustvo za primenu testa samostalnosti preduzetnika u skladu sa članom 85 stav 1 tačka 17 Zakona o porezu na dohodak građana u poreskoj kontroli možete preuzeti sa našeg sajta
uputstvo-za-test-samostalnosti

Na sajtu Poreske uprave objavljeno je Upustvo za primenu testa samostalnosti preduzetnika u skladu sa članom 85 stav 1 tačka 17 Zakona o porezu na dohodak građana u poreskoj kontroli.

Upustvo sadrži dodatna pojašnjenja primene testa samostalnosti kod preduzetnika.

Sa našeg sajta možete preuzeti kompletno uputstvo.

Ivan Nikolić

Ivan Nikolić

Diplomirani ekonomista

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn