Upustvo za primenu testa samostalnosti preduzetnika

Upustvo za primenu testa samostalnosti preduzetnika u skladu sa članom 85 stav 1 tačka 17 Zakona o porezu na dohodak građana u poreskoj kontroli možete preuzeti sa našeg sajta
uputstvo-za-test-samostalnosti

Na sajtu Poreske uprave objavljeno je Upustvo za primenu testa samostalnosti preduzetnika u skladu sa članom 85 stav 1 tačka 17 Zakona o porezu na dohodak građana u poreskoj kontroli.

Upustvo sadrži dodatna pojašnjenja primene testa samostalnosti kod preduzetnika.

Sa našeg sajta možete preuzeti kompletno uputstvo.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn