fiskalna kasa

Fiskalna kasa i vanredno stanje

Da li preduzetnici moraju da prijave prekid obavljanja delatnosti Agenciji za privredne registre (mirovanje)?

Fiskalna kasa i vanredno stanje Read More »