taksa ekologija

Naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine

Obaveštavaju se obveznici naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine – preduzetnici i pravna lica koji obavljaju određene aktivnosti koje utiču na životnu sredinu, da 31. jula 2020. godine ističe rok za podnošenje prijave na Obrascu 1 za 2020. godinu.

Naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine Read More »