Elektronska faktura demo verzija

Pristup demo verziji sistema elektronskih faktura

Na internet stranici Ministarstva Finanasija objavljeni su link za pristup demo verziji eFaktura i tehničko uputstvo.

Pristup demo verziji sistema elektronskih faktura Read More »