Pristup demo verziji sistema elektronskih faktura

Na internet stranici Ministarstva Finanasija objavljeni su link za pristup demo verziji eFaktura i tehničko uputstvo.
Elektronska faktura demo verzija

Na internet stranici Ministarstva finansija www.efaktura.gov.rs objavljeni su:

Propisano je da će određena pitanja biti uređena internim tehničkim uputstvom, koje se objavljuje na internet stranici Ministarstva finansija i koje sadrži tehnička objašnjenja za rad u sistemu.

Interno tehničko upustvo primenjuje se od 1. januara 2022. godine i sadrži:

 • specifikaciju prilagođene primene standarda EN 16931-1 za elektronske fakture u unutrašnjem prometu u Republici Srbiji;
 • okvirnu specifikaciju aplikativnog interfejsa za neposredan pristup sistemu elektronskih faktura;
 • korisničko uputstvo za korisnički intefejs sistema elektronskih faktura;
 • korisničko uputstvo za korisnički intefejs sistema za upravljanje fakturama za korisnike
  javnih sredstava;
 • uputstva koja se odnose na Centralnog informacionog posrednika;
 • uputstva koja se odnose na informacione posrednike.

U demo verziji sistema eFaktura korisnici mogu da se upoznaju sa načinom:

 • dodele ovlašćenja za rad drugim korisnicima sistema;
 • podešavanja podataka o privrednom subjektu;
 • kreiranja izlazne fakture po tipovima: Faktura, Knjižno odobrenje, Knjižno zaduženje i Avansni račun;
 • preuzimanja i štampanja elektronske fakture;
 • učitavanja XML datoteka radi otpremanja kroz sisem eFaktura i ostalim funkcionalnostima sistema.

Početak neobaveznog korišćenja sistema eFaktura je planiran za oktobar 2021. godine.

Podsećamo na rokove iz Zakona o elektronskom fakturisanju u vezi sa obaveznim početkom primene elektronskih faktura:

01. januar 2022.

 • Primanje i čuvanje elektronske fakture – Subjekt javnog sektora
 • Izdavanje elektronske fakture drugom subjektu javnog sektora – Subjekt javnog sektora
 • Elektronsko evidnetiranje obračuna PDV – Subjekt javnog sektora
 • Izdavanje elektronske fakture subjektu javnog sektora – Subjekt privatnog sektora

01. jul 2022.

 • Izdavanje elektronske fakture subjektu privatnog sektora – Subjekt javnog sektora
 • Primanje i čuvanje elektronske fakture – Subjekt privatnog sektora

01. januar .2023.

 • Izdavanje i čuvanje elektronske fakture – Subjekt javnog sektora
 • Elektronsko evidentiranje obračuna PDV – Subjekt privatnog sektora

Izvor: efaktura.gov.rs

Picture of Ivan Nikolić

Ivan Nikolić

Diplomirani ekonomista

Facebook
Twitter
LinkedIn