Dopuna pravilnika o pdv-u

Evidentiranja prometa na malo subjektima javnog sektora

U novom službenom glasniku od maja 2022. godine donate je dopuna pravilnika o PDV-u

Evidentiranja prometa na malo subjektima javnog sektora Read More »