Ivan Nikolić

Diplomirani ekonomista

Koje dokumente poslodavac može koristiti u elektronskoj formi?

Radnik u Srbiji elektronskim putem može da dobije samo rešenje za godišnji odmor i platni list, svi ostali dokumenti moraju da budu na papiru. Bar tako kažu inspektori, pozivajući se na Zakon o radu koji propisuje posebnu formu zaključivanja ugovora o radu, odnosno nalaže da se zaključuje u pisanom obliku

eFaktura

Kada se izdaju eFakture

Sistem eFaktura počeo sa radom 01.05.2022. godine. III faza je izdavanje faktura unutar privatnog sektora od 01.01.2023