Godisnji porez na dohodak gradjana 2023

Godišnji porez na dohodak građana za 2023. godinu
Porez na dohodak građana
  • Poreska prijava PPDG-2P se podnosi iskljucivo elektronskim putem preko portala Poreske uprave, kao i dosada do 15. maja naredne godine.
  • Primenjuje se samooporeizvanje, na sledeci nacin:
  • 1) Poreski organ unosi podatke u poresku prijavu i postavlja je na portal Poreske uprave najkasnije do 1.apirla godine koja sledi godini za koju se utvrdjuej godisnji porez na dohodak gradjana.
  • 2) Poreski obaveznik je u obavezi da izvrsi izmene, odnosno dopunu poreske prijave, ako podaci nisu tacni, i nakon toga podnosi poresku prijavu u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave.
  • Ako poresku prijavu obveznik ne podnese do 15. maja, umesto njega poresku prijavu ce podneti Poreska uprava ali nakon toga ide i kazna zbog neblagovremene poreske prijave.
Picture of Ivan Nikolić

Ivan Nikolić

Diplomirani ekonomista

Facebook
Twitter
LinkedIn