Izdavanje fiskalnih računa za inostranstvo

Od 01.05.2022. godine privredna društva i preduzetnici koji se bave internet prodajom, dužni su da za svaku prodaju izdaju fiskalni račun
Fiskalni račun za inostranstvo

Svaka prodaja fizičkom licu – građaninu, mora se evidentirati u fiskalnom uređaju

Od ove obaveze nisu oslobođeni ni prodavci koji dobra i usluge prodaju online stranim fizičkim licima.

Prodaja robe putem internetau starom sistemu fiskalizacije, bila je izuzeta od obaveze evidentiranja na fiskalnoj kasi, pod uslovom da se isporuka dobara vršila preko posrednika.

Od 01.05.2022. godine, privredna društva i preduzetnici koji se bave internet prodajom, dužni su da za svaku prodaju izdaju fiskalni račun.

Ovo važi i u slučaju da se naplata obavlja preko neke od platnih institucija (na primer PayPal-a).

Pravila fiskalizacije koja važe za otpremanje robe u inostrantsvo (izvoz) važe i za pružanje usluga stranim fizičkim licima. Ukoliko držite časove stranih jezika, seanse psihološkog, poslovnog ili drugog savetovanja i druge usluge online stranim fizičkim licima, potrebno je da ovu prodaju evidentirate na fiskalnim uređajima. Ukoliko se isključivo bavite pružanjem usluga online, račune možete da izdajete i šaljete u elektronskoj formi.

Za potrebe izvoznog carinjenja, trgovac uz fiskalni račun može da pripremi propratni dokument. On može da sadrži sve podatke koji su neophodni za nesmetano izvozno carinjenje i otpremu. Podsećamo, ovi propratni dokumenti inače treba da sadrže broj fiskalnog računa uz koji se izdaju, a ne smeju da sadrže podatak o osnovici za PDV i PDV-u, ukoliko je obračunat, već samo ukupan iznos za plaćanje.

Online shop nije oslobođen ni obaveze kucanja avansnih računa po osnovu izvoza dobara. U skladu sa zakonom o fiskalizaciji, na fiskalnom uređaju potrebno je izdati avansni račun za svaku uplatu koja se desila pre izvršenog prometa. Trgovci imaju ovu obavezu i kada su uplata i promet u istom mesecu, ali je uplata prethodina prometu.

Zabunu unosi činjenica da ova dinamika nije usklađena sa Zakonom o PDV-u, gde obaveza izdavanja avansnog računa postoji samo kada obveznik primi naknadu pre prometa, a promet ne izvrši do kraja poreskog perioda u kojem je primio naknadu.

Na fiskalnom uređaju mora da se evidentira svaka uplata primljena pre prodaje, a ne samo ona za koju do prodaje neće doći do kraja PDV perioda (meseca/tromesečja).

Jednostavno rečeno, za uplatu koju primi 05.09.2022. godine web shop ne mora da izda avansni račun, sa aspekta Zakona o PDV-u, ukoliko će prodaja biti do kraja septembra, ali mora da izda avansni račun na fiskalnom uređaju.

Otprema dobara u inostranstvo i avans primljen po tom osnovu oslobođeni su PDV-a. Internet prodavnica prilikom evidentiranja prometa na fiskalnom uređaju treba da koristi poresku oznaku „G“ – koja je uvezana sa poreskom stopom 0%.

Naknada za dobra koja se isporučuju i iznos primljenog avansa u stranoj valuti na fiskalnim računima uvek se iskazuje u dinarima. Za potrebe preračuna koristi se srednji kurs NBS na dan prometa odnosno na dan prijema avansne uplate od kupca. Ukoliko želi, prodavac može iznos u stranoj valuti iskazati u poljima za reklamu na fiskalnim računima za prodaju odnosno avansnim računima.

Na kraju internet prodavnice koje su u sistemu PDV-a, da za dobra otpremljena u inostranstvo treba da poseduju izvoznu deklaraciju koja sadrži potvrdu da su dobra istupila sa teritorije Republike Srbije, kako bi imali pravo na oslobođenje od PDV-a za dati izvoz. Za primljeni avans, dovoljno je da firma izda avansni račun kako bi ostvarila pravo na oslobođenje od PDV-a (da ne obračunava PDV na primljeni avans).

Izvor: aktivasistem.com

Picture of Ivan Nikolić

Ivan Nikolić

Diplomirani ekonomista

Facebook
Twitter
LinkedIn