Odložena fiskalizacija za prodavce na pijačnim tezgama

Za prodavce na pijačnim tezgama odložena je fiskalizacija do 1. januara 2023. godine
Odložena fiskalizacija za pijačne prodavce

Na upravo održanoj sednici Vlade (28. aprila 2022. godine) doneta je Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja. Ovom uredbom je odložena fiskalizacija, odnosno pijačni prodavci nisu u obavezi da poseduju fiskalne uređaje do 1. januara 2023. godine. Uredba će biti objavljena u Sl. glasniku RS, broj 51/22 od 29. aprila 2022. godine i stupa na snagu danom objavljivanja.

Prema novom članu 4a Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja, obveznici fiskalizacije koji se bave prodajom dobara i usluga na pijačnim tezgama i sličnim objektima nemaju obavezu evidentiranja prometa na malo i primljenih avansa za promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja počev od 1. maja 2022. godine zaključno sa 31. decembrom 2022. godine.

Dakle, za navedene obveznike produžava se prelazni period tokom kojeg neće biti u obavezi da evidentiraju promet na malo preko elektronskih fiskalnih uređaja.

Osim navedenog, izmenom člana 3. stav 2. tačka 3) Uredbe propisano je da se izuzimanje od obaveze evidentiranja prometa na malo preko elektronskih fiskalnih uređaja odnosi na kompletan vazdušni prevoz putnika (šifra delatnosti 51.10), a ne samo na međunarodni prevoz putnika kako je inicijalno bilo propisano.

Izvor: Poreska kancelarija Tatić

Picture of Ivan Nikolić

Ivan Nikolić

Diplomirani ekonomista

Facebook
Twitter
LinkedIn