Platforme za elektronska plaćanja

Platforme za elektronska plaćanja, rastu kao i interesovanje privrede za njihovo korišćenje. U pitanju su platforme kao što su PayPal, Skrill i Payoneer.
Platforme za elektronska plaćanja

Platforme za elektronska plaćanja, rastu kao i interesovanje privrede za njihovo korišćenje. U pitanju su platforme kao što su PayPal, Skrill i Payoneer.

Pitanja da li pravna lica i preduzetnici smeju da vrše plaćanja preko ovih platformi, koje zakon prepoznaje kao institucije elektronskog novca. Ako je odgovor potvrdan – da li postoje neka ograničenja?

Plaćanja u zemlji uređena su Zakonom o platnim uslugama.

Platni promet sa inostranstvom uređen je Zakonom o deviznom poslovanju.

Platni promet u okviru Republike Srbije može pružati institucija elektronskog novca (platforma koja omogućava elektronska plaćanja) koja je registrovana kao pravno lice sa sedištem u Republici Srbiji i koja za ove poslove poseduje dozvolu Narodne banke Srbije.

Kako nijedna od popularnih platformi nije ispunila ovaj uslov, posredstvom njih ne smete platiti niti naplatiti dobara ili usluga od lica koja su rezidenti Srbije. Drugim rečima, preko PayPal, Skrill, Payoneer i sličnih platformi ne smete da vršite domaći platni promet. 

Unutrašnji platni promet možete vršiti preko institucija elektronskog novca koje se nalaze na listi Narodne banke Srbije. Listi možete pristupiti ovde –NBS | Registar institucija elektronskog novca

Situacija je drugačiji sa plaćanjima ka inostranstvu.

Prema Zakonu o deviznom poslovanju, naplata i plaćanja ka inostranim rezidentima su dozvoljena preko stranih institucija platnog novca. Ona se vrši isključivo po osnovu elektronske kupoprodaje robe i usluga.

Lista institucija iz trećih zemalja koje posluju u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju nalazi se na sajtu Narodne banke i možete joj pristupiti Lista_IEN_trece_drzave (2).xls (nbs.rs).

Na spisaku se nalaze sledeće platforme:

Izvor: NBS

Picture of Ivan Nikolić

Ivan Nikolić

Diplomirani ekonomista

Facebook
Twitter
LinkedIn