PDV u građevinarstvu

Ispostavljanje računa za građevinske radove bez PDV-a