Naknade troškova zaposlenih za odlazak i dolazak sa rada

Ministarstvo finansija je dana 01.02.2019. godine, izdalo mišljenje u vezi poreskog tretmana naknade troškova zaposlenih za odlazak i dolazak sa rada

Naknade troškova zaposlenih za odlazak i dolazak sa rada Read More »