Kalkulator paušalnog poreza i doprinosa

Objavljen kalkulator za preduzetnike paušalce

Poreska uprava objavila je kalkulator poreza i doprinosa na paušalno oporeziv prihod od samostalne delatnosti.

Objavljen kalkulator za preduzetnike paušalce Read More »