Objavljen kalkulator za preduzetnike paušalce

Poreska uprava objavila je kalkulator poreza i doprinosa na paušalno oporeziv prihod od samostalne delatnosti.
Kalkulator paušalnog poreza i doprinosa

Kalkulator ukupnog poreza i doprinosa je namenjen obveznicima poreza na prihode od samostalne delatnosti (paušalcima). Pomoću ovog kalkulatora zainteresovana lica mogu izračunati procenjeni iznos mesečnog paušalnog poreza.

Ova suluga pruža mogućnost obračuna iznosa poreza i doprinosa za preduzetnike paušalce do kojih se dolazi primenom formule za automatski obračun poreske osnovice za 2020, 2021, 2022. i 2023. godinu.

Do kalkulatora možete doći na stranici ePorezi.

Picture of Ivan Nikolić

Ivan Nikolić

Diplomirani ekonomista

Facebook
Twitter
LinkedIn