amortizacija

Pravilnik o amortizaciji stalnih sredstava koja se priznaju za poreske svrhe

Ovim pravilnikom uređuju se način razvrstavanja stalnih sredstava po grupama, vrste nematerijalnih sredstava i način utvrđivanja amortizacije stalnih sredstava za poreske svrhe.

Pravilnik o amortizaciji stalnih sredstava koja se priznaju za poreske svrhe Read More »