Prijava za socijalno osiguranje

Prijava za obavezno socijalno osiguranje

Od 1. jula izmene kod podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje – samo elektronski.

Prijava za obavezno socijalno osiguranje Read More »