sifre delatnosti

Šifre delatnosti obuhvaćene fiskalizaciojom 2022

Šifre delatnosti koje su obuhvaćene Zakonom o fiskalizaciji a ranije nisu morale da imaju fiskalnu kasu od 2022.godine

Fiskalizacija racuna je postupak u kom se podaci napravljenog računa istog trenutka dok je kupac tu na kasi preko interneta šalju do Poreske uprave, od Poreske nakon obrade stiže podatak o fiskalizaciji i račun štampamo kupcu. U ovom jednostavno objašnjenom postupku račun se na različitim delovima svog puta: verifikuje, proveri, dobije broj i propisane napred nabrojane podatke, pravi se QR kod, oblik za štampu, memorišu se podaci.

Šifre delatnosti koje su obuhvaćene Zakonom o fiskalizaciji a ranije nisu morale da imaju fiskalnu kasu od 2022.godine Read More »