Šifre delatnosti koje su izuzete iz Zakona o fiskalizaciji za 2022.godinu

Šifre delatnosti koje su izuzete iz Zakona o fiskalizaciji za 2022.godinu
Šifre delatnosti 2022.

Fiskalizacija racuna je postupak u kom se podaci napravljenog računa istog trenutka dok je kupac tu na kasi preko interneta šalju do Poreske uprave, od Poreske nakon obrade stiže podatak o fiskalizaciji i račun štampamo kupcu. U ovom jednostavno objašnjenom postupku račun se na različitim delovima svog puta: verifikuje, proveri, dobije broj i propisane napred nabrojane podatke, pravi se QR kod, oblik za štampu, memorišu se podaci.

Šifre delatnosti koje su izuzete iz Zakona o fiskalizaciji:

47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca: – prodaja preko automata, – prodaja preko putujućih prodavaca – ulična prodaja sladoleda, lozova, kokica i štampe – kolporteri

49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika

49.32 Taksi prevoz

52.21 Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju;

53 Poštanske aktivnosti;

61 Telekomunikacije;

64 Finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova;

65 Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog

66 Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranju;

69.10 Pravni poslovi izuzev aktivnosti javnih beležnika i izvršitelja;

75.00 Veterinarske delatnosti – Primarna terenska zdravstvena zaštita životinja,

84.30 Obavezno socijalno osiguranje;

85 Obrazovanje;

86 Zdravstvene delatnosti – zdravstvene usluge koje se obezbeđuju iz sredstava

87 Socijalna zaštita sa smeštajem; 88 Socijalna zaštita bez smeštaja;

94.91 Delatnost verskih organizacija;

96.09 Ostale nepomenute lične uslužne delatnosti – aktivnost čistača cipela

Picture of Ivan Nikolić

Ivan Nikolić

Diplomirani ekonomista

Facebook
Twitter
LinkedIn