kompenzacijasrbija

Kompenzacija

U domaćem prometu, termin kompenzacija najčešće se odnosi na prebijanje potraživanja i dugovanja između poslovnih partnera po osnovu međusobnih dospelih računa.

Kompenzacija Read More »