Godišnji porez na dohodak građana za 2019. godinu

Obavezu plaćanja godišnjeg poreza na dohodak građana imaju fizička lica rezidenti, kao i nerezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije ukoliko njihov godišnji neto prihod, zarađen u 2019. godini prelazi iznos od RSD 2,729,304.
godišnji-porez-na-dohodak-gradjan

Obavezu plaćanja godišnjeg poreza na dohodak građana imaju fizička lica rezidenti, kao i nerezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije ukoliko njihov godišnji neto prihod, zarađen u 2019. godini prelazi iznos od RSD 2,729,304.

Oporezivanje dohotka vrši se progresivnim stopama i to tako što se stopom poreza od:

  • 10% oporezuje se godišnji iznos neto prihoda od RSD 2,729,304, a do iznosa od RSD 5,458,608;
  • 15% oporezuje se godišnji iznos neto prihoda preko RSD 5,458,608.

Lični odbici iskazani procentualno u odnosu na prosečnu godišnju zaradu zaposlenom isplaćenu u Republici za 2019. godinu iznose:

  • 40% za poreskog obveznika – RSD 363,907;
  • 15% za izdržavanog člana porodice – RSD 136,465.

Ukupan iznos ličnih odbitaka ne može biti veći od 50% od dohotka za oporezivanje.

Rok za podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana za 2019. godinu je 15. maj 2020. godine. Poreska prijava se podnosi u elektronskoj formi ili pismenom obliku – neposredno ili putem pošt

Picture of Ivan Nikolić

Ivan Nikolić

Diplomirani ekonomista

Facebook
Twitter
LinkedIn