Finansije

eFaktura

Kada se izdaju eFakture

Sistem eFaktura počeo sa radom 01.05.2022. godine. III faza je izdavanje faktura unutar privatnog sektora od 01.01.2023