Minimalna cena rada za 2021.

Minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za period januar – decembar 2021. godine iznosiće 183,93 dinara (neto), po radnom času.
Minimalna cena rada

Minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za period januar – decembar 2021. godine iznosiće 183,93 dinara (neto), po radnom času.

Vlada Srbije je donela odluku o povećanju minimalne cene rada sa 172,54 na 183,93 dinara po satu jos 16.9.2020. godine.

Shodno tome, neto minimalna zarada za isplate u toku 2021. godine će iznositi:

za mesec sa 160 radnih sati: 29.428,80 dinara.

za mesec sa 168 radnih sati: 30.900,24 dinara.

za mesec sa 176 radnih sati: 32.371,68 dinara.

za mesec sa 184 radna sata: 33.843,12 dinara.

Bruto iznosi minimalne zarade za isplate od 1. januara 2021. godine biće poznati kada se objavi neoporezivi iznos zarade koji trenutno  iznosi 16.300 dinara. Prema najavama od 1.januara 2021. godine  neoporezivi iznos zarade će biti 18.300 dinara.

Podsećamo da je sadašnja minimalna cena rada (važi do kraja decembra 2020. godine) 172,54 dinara po času, što znači da je nova minimalna cena rada uvećana u odnosu na sadašnju za 6,6%.

Sve isplate minimalne zarade zaključno sa 31.12.2020. godine vrše se po 172,54 dinara neto po radnom času a sve isplate koje se vrše od 1.1.2021. godine se vrše po 183,93 dinara po radnom času, bez obzira na mesec za koji se vrši isplata.

Isprobajte kalkulator za obračun zarade kada je ugovorena osnovna neto zarada putem android aplikacije Nimi knjigovodstvo.

Picture of Ivan Nikolić

Ivan Nikolić

Diplomirani ekonomista

Facebook
Twitter
LinkedIn